Ambassade van België in Peru

België in Peru, Bolivia en Ecuador

Welkom op onze website!

 

 

Geen Schengenvisum meer nodig voor Peruanen

Vanaf 15 maart 2016 kunnen Peruanen voor korte verblijven zonder visum naar alle EU-landen reizen uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Enkel ingeval men een verblijf van meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen voorziet, moet er nog een “D”-visum aangevraagd worden.

LET OP: De reiziger moet wel, zoals voorheen, zijn papieren in orde hebben en voldoen aan dezelfde eisen die worden gevraagd aan elke reiziger, ongeacht zijn nationaliteit. Het zijn in principe dezelfde vereisten zoals voorheen voor het visum gevraagd. Alleen zal vanaf nu de grenspolitie bij binnenkomst in het Schengengebied deze controle uitoefenen.

  • Paspoort (al dan niet biometrisch) met een geldigheid van langer dan 3 maanden na het einde van de beoogde verblijf in de Schengenzone.
  • Een geboekte heen- en terugreis waarvan de verblijfsduur maximaal 90 dagen is.
  • Indien u bij familie of vrienden verblijft in een privéwoning, een formele uitnodiging.
  • Indien u in een hotel verblijft, een bewijs van boeking.
  • Voldoende financiële middelen om uw verblijf te dekken, dit varieert van 50-100 euro per dag, afhankelijk van het land en van het type verblijf: een hotel of een privéwoning.
  • Medische reisverzekering in het geval van een ongeval of noodsituatie.

 
U bent een Belg die onlangs naar Peru, Bolivia of Ecuador is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Lima? U reist als toerist door Peru, Bolivia of Ecuador en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Peru, Bolivia en Ecuador gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Nieuws

17 jan

Als antwoord op de oproep van de commissaris-generaal van UNRWA heeft vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo besloten om de komende 3 jaren 19 miljoen euro toe te kennen aan UNRWA, het VN-Agentschap dat instaat voor humanitaire hulp aan de Palestijnse vluchtelingen. België is een van de weinige donoren die dergelijke meerjarige financiering toekent. Gezien de financiële problemen die UNRWA momenteel kent, zal de Belgische jaarbijdrage onmiddellijk worden overgemaakt.

16 jan

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders laat weten dat er een nieuwe selectieprocedure start om ambtenaren in dienst te nemen die in het buitenland aan de slag gaan voor de FOD Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vaste indienstneming van ambtenaren van de zogenaamde buitenlandse carrière. De procedure wordt georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Aan het einde van de selectieprocedure zullen in elke taalgroep 15 kandidaten in dienst worden genomen.

12 jan

De ministerraad heeft deze voormiddag het wetsontwerp over de consulaire bijstand aan Belgen in het buitenland goedgekeurd. Dat gebeurde op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Consulaire bijstand is de hulp die Belgen in het buitenland van de FOD Buitenlandse Zaken krijgen als ze in moeilijkheden verkeren.

11 jan

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft vandaag de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif ontvangen in het Egmontpaleis in Brussel. Hij heeft onder meer de zaak van Ahmadreza Djalali aangekaart en er bij minister Zarif op aangedrongen dat de doodstraf niet wordt uitgevoerd. Didier Reynders heeft de principiële houding van België tegen de doodstraf en voor een eerlijk proces herhaald. Ook de zaak van Hamid Babaeï en andere mensenrechtenaspecten kwamen aan bod.

11 jan

Alexander De Croo, Vicepremier en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, heeft beslist om een bedrag van 1 miljoen euro toe te kennen aan Start Fund, een fonds beheerd door Start Network, een netwerk van internationale humanitaire ngo’s. Start Fund heeft als doel het tekort aan financiering voor kleine of middelgrote crisissen in het huidige humanitaire systeem op te vangen.