Ambassade van België in Peru
Home Ambassade en consulaten Stagemogelijkheden bij de Ambassade van België in Lima

Stagemogelijkheden bij de Ambassade van België in Lima

Stagemogelijkheden bij de Ambassade van België in Lima

 

De Ambassade van België in Lima biedt een beperkt aantal stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Stagiair(e)s draaien mee in het team van de Ambassade en krijgen een unieke kans om ervaring op te doen in een diplomatieke omgeving.

 

Stageperiode

 

De stage duurt vier tot zes maanden. De periode van de stage wordt afgesproken met de kandidaat-stagiair(e). 

De Ambassade kan slechts één stagiair tegelijk ontvangen.

 

Selectiecriteria

 

Om in aanmerking te komen voor een stageplaats dienen kandidaat-stagiair(e)s te voldoen aan de volgende criteria:

·             recent afgestudeerd te zijn of ingeschreven te zijn als laatste jaarstudent aan een universiteit (Master of Master na Master), of de stage moet formeel plaatsvinden in het kader van een studieprogramma van niveau Master of hoger

·             een ruime interesse voor internationale betrekkingen

·             een zeer goede talenkennis (Frans en/of Nederlands, Spaans); de kennis van beide landstalen en Engels is een voordeel)  

·             ervaring met Latijns-Amerika is een voordeel

 

Taken van de stagiairs

 

De stagiairs staan de diplomaten bij in hun werk. In de mate van het mogelijke krijgen ze een specifieke taak binnen de Ambassade, te voltooien tijdens de stageperiode. Hun werk kan ook bestaan uit taken zoals:

·             bijwonen van EU-coördinatievergaderingen, persconferenties, briefings, etc.

·             rapporteren, achtergrondinformatie opzoeken

·             diplomaten ondersteunen bij het voorbereiden van dossiers

·             helpen bij de organisatie van vergaderingen, evenementen, seminaries, etc. 

 

Praktische informatie

 

De stages bij de Ambassade van België in Lima zijn onbezoldigd; er zijn geen vergoedingen voor verzekeringen, reis- en verblijfskosten. Kandidaten dienen hier ter dege rekening mee te houden. De kandidaten moeten over een ziekteverzekering beschikken die in geval van nood ook de repatriatie naar uw land van woonst dekt. Ze moeten ook aan de vereisten van de Peruaanse wetgeving met betrekking tot verblijfsrecht voldoen. De voorwaarden van de stage worden uiteengezet in een stageovereenkomst (model beschikbaar op aanvraag).

 

Sollicitatieprocedure

 

Kandidaten voor stages op de Ambassade van België in Lima dienen een volledig sollicitatiedossier in te dienen:

·             Een curriculum vitae

·             Een sollicitatiebrief met daarin motivatie en voorkeur stageperiode

Kandidaat-stagiair(e)s dienen hun motivatiebrief te richten aan Dhr. Koenraad Lenaerts, Ambassadeur. Het sollicitatiedossier dient per e-mail te worden verstuurd naar het algemene adres van de Ambassade (lima@diplobel.fed.be).