Ambassade van België in Peru
Home Consulaire diensten Belgisch paspoort

Belgisch paspoort

Hoe vraag ik een paspoort aan? 

U vraagt uw paspoort in principe aan bij de Ambassade in Lima en dit persoonlijk voor alle Belgen ouder dan 6 jaar. 

Om een paspoort aan te vragen dient u het volgende te doen:  

 1. Een e-mail sturen naar lima@diplobel.fed.be met de volgende gegevens: volledige naam, rijksregisternummer, kopie van vervallen paspoort (indien mogelijk*), ingevuld aanvraagformulier (aanvraagformulier voor kinderen onder de 6 jaar).
 2. De ambassade in Lima bekijkt uw aanvraag en zal u een datum en uur voorstellen om langs te komen en de aanvraag af te werken. Indien er nog andere documenten vereist zijn, zal daar via mail naar gevraagd worden. Na voorlegging van de vereiste documenten en de afname van de biometrische gegevens sturen we uw aanvraag naar het productiecentrum in België. Reken op een wachttijd van minstens 2 weken. 
 3. Zodra uw afspraak bevestigd is, gelieve dan uw huidig paspoort, een recente pasfoto (enkel kleurenfoto's zijn toegestaan*), het originele aanvraagformulier mee te brengen en uw bankkaart om de betaling te voldoen.

* Desgevallend, een fotokopie van uw aangifte van verlies of diefstal van uw huidig paspoort.

* Het moeten echte foto's zijn, niet gescand of gekopieerd; de afmetingen van de foto zijn 35 x 45 mm (1"3/8 x 1"3/4); gelaat 25 à 35 mm lang (1" x 1"3/8); effen en heldere achtergrond zonder artistieke effecten zoals gordijnen of wolken; het gelaat moet van voren genomen zijn, het hoofd niet gebogen en zonder schaduwen.  De naam van de aanvrager op de keerzijde van de foto's schrijven. Gelieve de foto niet op het aanvraagformulier vast maken.

Kosten

Consulaire tarieven

  
Uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig hebt:

 • U gaat voor het werk of vakantie naar een stad waar zich een Belgische ambassade of een Belgisch beroepsconsulaat bevindt? U hebt niet onmiddellijk een paspoort nodig, maar u wenst van uw doortocht gebruik te maken om uw biometrische gegevens te laten registreren?
  In dat geval kunt u gebruik maken van de "preregistratie".

 

 • U bent ingeschreven in Lima?
  Contacteer de ambassade om gratis uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren. U beschikt daarna over 1 jaar om ons uw paspoortaanvraag per briefwisseling op te sturen. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).

 

 • U bent ingeschreven in een andere post dan Lima en u wenst bij ons uw gegevens te laten preregistreren?
  Contacteer de post waar u bent ingeschreven om de toelating te vragen om uw vingerafdrukken, foto en handtekening te laten preregistreren in Lima. U beschikt daarna over 1 jaar om uw paspoortaanvraag per briefwisseling op te sturen naar de post waar u ingeschreven bent. U moet het paspoort betalen op het ogenblik van de effectieve aanvraag (de gebruikelijke prijs van een paspoort, geen meerprijs om de gepreregistreerde gegevens te gebruiken).

 

 Jaarlijkse biometrische missie voor Belgen die in Ecuador en Bolivia wonen

 • Ik woon in Ecuador/Bolivia, dien ik ook naar Lima toe te komen?
  Jaarlijks worden er ook specifieke consulaire missies georganiseerd waarbij u uw paspoortaanvraag in Ecuador of Bolivia kunt aanvragen. Doorgaans vinden de missies plaats in november (Bolivia) en januari (Ecuador). Alle ingeschreven Belgen worden per mail op de hoogte gebracht van de precieze data van deze missies. U kan ook een paspoort aanvragen via het Consulaat in Lima, een ander Belgische consulaat of uw gemeente in België. 
   
 • Ik heb dringend een paspoort nodig en woon in Ecuador of Bolivia, wat moet ik doen?
  U kan via onze ereconsuls te La Paz, Santa Cruz, Quito of Guayaquil een voorlopig paspoort krijgen met geldigheid van 1 maand of 1 jaar. Gelieve hiervoor eerst een mail te sturen naar lima@diplobel.fed.be waarin u uw situatie toelicht, en uw volledige naam, rijksregisternummer, kopie van vorig paspoort eveneens toestuurt.

 

Afgifte van een voorlopig paspoort

In uitzonderlijke omstandigheden kan een voorlopig paspoort afgegeven worden. De laattijdige indiening van de aanvraag voor een biometrisch paspoort geldt niet als een uitzonderlijke omstandigheid.

De geldigheid van een voorlopig paspoort is trouwens beperkt in tijd en niet alle landen erkennen het voorlopig paspoort als een volwaardig reisdocument. Vraag na bij de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming of zij het Belgisch voorlopig paspoort aanvaarden en onder welke omstandigheden.