Burgerlijke stand

  1. Laatst bijgewerkt op

Vragen over de burgerlijke stand (geboorte, afstamming, adoptie, naamgeving of naamsverandering, huwelijk, echtscheiding, overlijden…) kunnen zeer complex zijn en kunnen niet beantwoord worden over de telefoon. Leg uw individueel geval steeds schriftelijk voor aan de Ambassade in Lima. 

De Belgische wetgeving is in principe van toepassing op alle Belgen ook al woont men in het buitenland. Meer info over de toepassing van de Belgische wetgeving vindt u alvast terug op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Sinds 1 juni 2014 is er een nieuwe wet op de naamgeving. U kunt er meer over lezen op de website van de federale overheidsdienst Justitie


Opzoeking van een vreemde akte van de burgerlijke stand


Aktes van burgerlijke stand dient u zelf op te vragen bij de bevoegde lokale overheid die ze had opgesteld toen het feit plaatsvond (geboorte, huwelijk, enz…). Ook als het feit plaatsvond in België dient u zelf bij de bevoegde gemeente de Belgische akte op te vragen. Hetzelfde geldt voor een vreemde akte die neergelegd werd in België: u contacteert rechtstreeks de bevoegde dienst.


Overschrijving in België van een vreemde akte van de burgerlijke stand


Iedere verandering in uw burgerlijke staat (geboorte kind, huwelijk, echtscheiding) dient u te melden aan de Ambassade. Deze noteert de nieuwe gegevens in de consulaire registers en in het Rijksregister. De akte zelf wordt echter niet geregistreerd noch overgeschreven.

Indien u wenst dat de akte zelf bij een Belgische overheid geregistreerd wordt, kunt u conform artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek de vreemde akte laten overschrijven in een Belgische gemeente. Zodra de akte overgeschreven is kan u altijd een uittreksel en uitgifte van deze akte bekomen. Om eventuele problemen te vermijden in de toekomst, raden we u ten zeerste aan om zo snel mogelijk de akte te laten overschrijven.

De overschrijving kan gebeuren in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gaat wonen na uw terugkeer, van de gemeente van uw laatste woonplaats of deze van uw ouders, van uw geboorteplaats in België, of, bij gebreke hieraan, van de stad Brussel. Indien u in België huwde en bent in het buitenland uit de echt gescheiden dan moet het vonnis tot echtscheiding overgeschreven worden in de gemeente waar u huwde. U kunt na de overschrijving steeds een afschrift of uittreksel opvragen bij de gemeente. Voor meer informatie dient u rechtstreeks de dienst burgerlijke stand van de gemeente te contacteren. 


Letterlijk afschrift of een uittreksel van een in België opgemaakte akte van de burgerlijke stand


Voor een letterlijk afschrift of een uittreksel van een in België opgemaakte akte van de burgerlijke stand wendt u zich rechtstreeks tot het Belgisch gemeentebestuur dat de akte heeft opgemaakt.