Consulaire attesten

 1. Laatst bijgewerkt op

Heeft u reeds “Mijn Dossier” geraadpleegd? De website laat u toe uw gegevens in het Rijksregister te raadplegen, fouten te signaleren, uw contactgegevens meedelen, controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden, elektronische attesten te downloaden of af te drukken, waar men zich ook bevindt, net als een kopie van een Belgische akte van burgerlijke stand opgemaakt sinds 31/03/2019

De elektronische attesten kunnen in de drie landstalen worden opgevraagd (Nederlands, Frans en Duits); worden onmiddellijk op het scherm getoond; kunnen worden afgedrukt, gedownload en bewaard als een pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken; en als bijlage van een mail worden doorgestuurd. De volgende attesten zijn beschikbaar: 

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van Belgisch kiezer
 • Uittreksel uit de registers

Opgepast: Het is voorzichtig eerst te polsen bij de bestemmeling aangaande de aanvaardbaarheid (voorbeeld van een mogelijke toepassing: bewijs van hoofdverblijfplaats/adres voor een Belgische bank). We wijzen erop dat de bruikbaarheid van de aldus afgedrukte attesten in het buitenland is niet gegarandeerd. Het document bevat immers geen handtekening en kan niet gelegaliseerd worden; er kunnen zich ook taalproblemen stellen.

U dient in het bezit te zijn van een geactiveerde eID, uw pin code en een kaartlezer. Vervolgens installeert u de kaartlezer met het kaartleesprogramma Eenmaal het programma is geinstalleerd, krijgt u toegang tot Mijn DOSSIER door middel van uw eID en uw PIN-code op de website. Om uw identiteit te controleren, wordt uw PIN-code gevraagd.

Andere certificaten

Indien u niet vindt wat u zoekt in Mijn Dossier:

 • Als u ingeschreven bent bij de Ambassade, kan u, schriftelijk en mits betaling, volgende consulaire attesten in één van de drie landstalen (NL/FR/D) aanvragen:
  • Attest van inschrijving
  • Attest van woonst (met of zonder historiek)
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van nationaliteit
  • Attest van naamovereenkomst
  • Attest van burgerlijke stand
  • Levensbewijs
  • Voor ensluidend verklaard afschrift
 • Als u niet ingeschreven bent (u bent nog ingeschreven in België), dient u zich te richten tot uw gemeente van domicilie in België.