Ambassade van België in Peru
Home Consulaire diensten Consulaire attesten

Consulaire attesten

Aanvragen consulaire attesten

 

Heeft u reeds “Mijn Dossier” geraadpleegd waar u gratis elektronische attesten (aangemaakt na 31 maart 2019) kunt downloaden of afdrukken?

De elektronische attesten kunnen in de drie landstalen worden opgevraagd (Nederlands, Frans en Duits); worden onmiddellijk op het scherm getoond; kunnen worden afgedrukt, gedownload en bewaard als een pdf-document met een digitaal echtheidscertificaat van de FOD Binnenlandse Zaken; en als bijlage van een mail worden doorgestuurd.

 

Indien u hierop niet vindt wat u zoekt en:

Als u “Ingeschreven” bij de Ambassade bent (uitgeschreven uit het bevolkingsregister van uw gemeente in België en ingeschreven in het register van deze Post)

U kunt, schriftelijk en mits betaling, volgende consulaire attesten in één van de drie landstalen (NL/FR/D) aanvragen:

·             Attest van inschrijving

·             Attest van woonplaats (met of zonder historiek)

·             Attest van gezinssamenstelling

·             Attest van Burgerlijke Stand

·             Attest van naamovereenkomst

·             Attest van bezit van reis-/identiteitsdocument

·             Attest van nationaliteit

 

- Als u “Niet-ingeschreven” bent (u bent nog ingeschreven in België):

U dient zich te richten tot uw gemeente van domicilie in België.