Ambassade van België in Peru
Home Consulaire diensten Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

 

De Belgische ambassades en beroepsconsulaten geven elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:

 • eID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
 • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar NIEUW!

Deze eID en Kids-ID bezitten talrijke voordelen:

 1. Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart
 2. Laat toe te reizen naar meer dan 50 landen (meer weten)
 3. Minder duur dan een paspoort: 20 € voor een eID, 10 euro voor een Kids-ID
 4. Blijft geldig in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 5. Laat bepaalde beveiligde handelingen op internet toe (als de certificaten geactiveerd zijn)

 Let op het verschil tussen Belgische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten, die eventueel door het land van verblijf worden afgeleverd. De geldigheid en het officieel karakter van deze verblijfsdocumenten beperken zich meestal tot het grondgebied van het land van verblijf.

De eID’s en Kids-ID’s zijn geldige identiteits- en reisdocumenten voor de lidstaten van de Europese Unie, alsook enkele buurlanden. Ze kunnen er dus vaak nuttig – zelfs noodzakelijk – zijn om zich ter plaatse te identificeren.

Voor heel wat landen is er een paspoort nodig en volstaat een eID niet.

 

Aanvraag van een identiteitskaart bij de Ambassade in Lima

 

Voor een aanvraag eID dient u het volgende te doen:  

 • Het aanvraagformulier in te vullen. U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met uw foto en handtekening (met de hand, niet elektronisch).
 • Een betaling van 20 € te voldoen.
 • Een pasfoto toe te zenden die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken

 

Voor een aanvraag kidsID dient u het volgende te doen:  

 • Het aanvraagformulier in te vullen. U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met uw foto en handtekening (met de hand, niet elektronisch).
 • Een betaling van 10 € te voldoen.
 • Een pasfoto van het kind toe te zenden die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken

 

De Ambassade in Peru stuurt uw aanvraag naar het productiecentrum in Brussel. U zal uw kaart normaal gezien 6 weken later ontvangen en wordt hiervan door de ambassade op de hoogte gebracht. U wordt telefonisch of per e-mail ingelicht wanneer het document in Lima aankomt. Ofwel versturen we uw identiteitskaart naar de dichtstbijzijnde ereconsul, ofwel laat u de identiteitskaart ophalen door een koerierdienst.

 

Voor de Belgen in Ecuador en Bolivia

 

Gebruik een koerierdienst om de documenten naar de ambassade in Lima te sturen.

Contacteer de ambassade via lima@diplobel.fed.be om de correcte instructies te krijgen met betrekking tot de betaling.

U wordt telefonisch of per e-mail ingelicht wanneer het document in Lima aankomt. Ofwel versturen we uw identiteitskaart naar de dichtstbijzijnde ereconsul, ofwel laat u de identiteitskaart ophalen door een koerierdienst.

 

Activatie eID

 

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.