Ambassade van België in Peru
Home Consulaire diensten Notariële akten

Notariële akten

 

Indien u een notariële volmacht nodig heeft, bijvoorbeeld voor de verkoop of aankoop van een onroerend goed in België, voor een schenking of een erfenis, staan twee mogelijkheden open:

U contacteert uw Belgische notaris en vraagt deze om een ontwerp van notariële akte op te maken en per e-mail door te zenden aan het volgend adres bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel: notaribox@diplobel.fed.be

De Ambassade in Lima zal u zo vlug mogelijk contacteren. Een aantal elementen dienen nagegaan te worden, een aantal documenten dienen voorgelegd te worden en nagekeken worden. Daarna kan een datum vastgelegd worden om de akte te ondertekenen.

Ofwel tekent u een volmacht voor een lokale notaris. Deze akte moet behoorlijk geapostilleerd en vertaald zijn naar een van onze landstalen door een beëdigde vertaler. 

Voor meer info over notariële akten die verleden kunnen worden in het buitenland, zie de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen.