Ambassade van België in Peru
Home Consulaire diensten Uw Belgisch pensioen in het buitenland

Uw Belgisch pensioen in het buitenland

Als u vragen hebt over de uitbetaling van uw pensioen (voorbeeld: vertraging, verlies, diefstal van cheques, enz.) dient u zich te wenden tot de Federale Pensioensdienst, Zuidertoren in 1060 Brussel (sfpd.fgov.be / tel: +32 78 15 1765). Indien u de landstalen niet beheerst, dan kunt u de Engelse taal gebruiken in uw contacten met de Federale Pensioensdienst.

Voor vragen over uitbetaling van pensioenen van de overheidssector:

Pensioendienst voor de overheidssector 
Victor Hortaplein 40 bus 30 
B-1060 Brussel 
België 
Web: http://pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
E-mail: ccpay@pdos.fgov.be
Tel.: +11 32 78 15 1765

Voor zelfstandigen:

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) onderzoekt het recht op pensioen voor de voormalige zelfstandigen en de Federale Pensioendienst verzekert de uitbetaling ervan.

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

info@rsvz-inasti.fgov.be

Tel.:
1765 (gratis vanuit België)
of +32 78 15 17 65 (betalend vanuit het buitenland)
of +32 2 546 42 11
Fax: +32 2 511 21 53

 
Voor een gemengde carrière (werknemer, zelfstandige of ambtenaar) en voor de oorlogsrenten (oud-strijders en oorlogsinvaliden):

U moet uw aanvraag indienen bij een van de bovenvermelde twee diensten, naar keuze (de aanvraag ingediend bij de ene dienst geldt automatisch ook voor de andere dienst).

 

Voor klachten met betrekking tot de werking en de dienstverlening van de pensioendiensten (de toekenning, het bedrag, de uitbetaling van uw Belgisch pensioen) moet u zich richten tot de dienst:

Ombudsdienst Pensioenen 
WTC III Bd - Simon Bolivar 30, bus 5 
B-1000 Brussel 
BELGIUM 
Telefoon: 011-32-2-274-19-90   
Fax: 011-32-2-208-31-43 
tussen 9 uur en 17 uur Belgische tijd 
http://ombudsdienstpensioen.fgov.be/
ombud.pen@skynet.be