Ambassade van België in Peru
Home Consulaire diensten Vaccinatie van Belgen die in het Buitenland Wonen

Vaccinatie van Belgen die in het Buitenland Wonen

Vaccinatie in België

Erkenning van vaccinatie in Peru, Bolivia, Ecuador

 

Vaccinatie in België

I. Wie kan zich laten vaccineren?

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

Belgen die niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van verblijf met een vaccin dat is goedgekeurd door EMA (European Medicines Agency) of volgens de lopende vaccinatiekalender in België, zullen nu de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren in België.

De volgende personen komen hiervoor in aanmerking komen:

 • Meerderjarige Belgen die wonen in Peru, Bolivia en Ecuador én die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters.
 • De de echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit of de meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het consulaire registers). Deze “rechthebbenden” kunnen zich op dezelfde manier preregistreren via het formulier vermeld hieronder.

 

II. Hoe kan ik mij hiervoor aanmelden?

 1. U wordt uitgenodigd om uw interesse mee te delen voor vaccinatie in Brussel via dit formulier, ter gelegenheid van een verblijf in België in de komende maanden. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten vaccineren tijdens uw verblijf. Op die manier kunnen de gezondheidsautoriteiten zich een idee vormen hoeveel dosissen er moeten voorbereid worden en gaan er geen vaccins verloren.
 2. Op basis van die preregistratie (bij voorkeur vóór 15 mei 2021) zal het Consulaat nagaan of u aan de voorwaarden voldoet (nationaliteit + inschrijving in de consulaire registers + minstens 18 jaar) en zal ze uw nationaal nummer en uw beschikbaarheden meedelen aan de bevoegde overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – GGC), om u op die manier toe te laten een afspraak te maken via het platform Bruvax van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De preregistraties blijven mogelijk na 15 mei.
 3. Na uw pre-registratie zal u zich als resident in het buitenland kunnen inschrijven in Bruvax. Dit zal u nog bevestigd worden per mail en zal mogelijk zijn vanaf de tweede helft van mei. Volgens de Taskforce Vaccinatie die instaat voor de organisatie van de vaccinatiecampagne in België, zal de vaccinatiecampagne zelf starten vanaf juni op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne in België voortgaat zoals gepland.
 4. Hou er voor uw afspraak rekening mee dat een quarantaine van 7 dagen in België verplicht is na aankomst. Verder wordt er ook medisch zeer aangeraden om (minstens) twee dagen te wachten tussen een vaccin en een vliegtuigreis.

 

III. Hoe verloopt de vaccinatie?

 1. De vaccinaties vinden plaats in Brussel in het Militair Ziekenhuis van Neder-over-Heembeek.
 2. U heeft geen keuze over het vaccin dat u zal worden toegediend.
 3. De vaccinatie is gratis. Bij de ingang van het vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren met een geldige identiteitskaart of paspoort.
 4. Voorzie in de planning van uw aanwezigheid in Belgi√´: (i) zeven dagen quarantaine na uw aankomst, vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan (ii) de nodige tijd voor de periode van vaccinatie in functie van de afspraak die u via Bruvax hebt gekregen (iii) 2 dagen na de laatste injectie vóór een vertrek per vliegtuig.
 5. Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens, om u zo toe te laten u te laten vaccineren in België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het registratieplatform, dient u akkoord te gaan dat uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken.

 

Nog steeds vragen of twijfels? Check ook deze Frequently Asked Questions

 

Erkenning van vaccinatie in Peru, Bolivia of Ecuador

Voor degenen die zijn ingeënt tegen COVID 19 in Peru, Bolivia of Ecuador en die het EU Covid Digital-certificaat willen verkrijgen om, in het bijzonder, in bepaalde gevallen vrijgesteld te worden van quarantaine bij terugkeer naar België, informeren wij u dat inentingen die buiten België gedaan worden voortaan geregistreerd kunnen worden in Vaccinnet als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

1. Het toegediende vaccin is ofwel een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) of Covishield, de in India geproduceerde variant van Vaxzevria (ook bekend als COVID-19 AstraZeneca).

2. De gevaccineerde persoon:

 • Heeft de Belgische nationaliteit, of
 • Is een persoon wiens hoofdverblijfplaats in België is gevestigd, of
 • Woont de partner of het kind samen met een Belg of een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, of
 • Studeert of werkt in België

3. De gevaccineerde persoon beschikt over een betrouwbaar document (geapostilleerd) met daarop het vaccin, de toegediende dosis en de vaccinatiedatum. 

De inschrijving in Vaccinnet moet gebeuren door een in België gevestigde arts. Identificatie in Vaccinnet is gebaseerd op het Rijksregisternummer of BIS-nummer. Na registratie in Vaccinnet, kunt u dan uw Europees vaccinatiebewijs downloaden via de CovidSafe.be applicatie.