Ambassade van België in Peru
Home Consulaire diensten Vaccinatie van Belgen die in het Buitenland Wonen

Vaccinatie van Belgen die in het Buitenland Wonen

Erkenning van vaccinatie in Peru, Bolivia of Ecuador

Voor personen die zijn ingeënt tegen COVID 19 in Peru, Bolivia of Ecuador en die het EU Covid Digital-certificaat willen verkrijgen om, in het bijzonder, in bepaalde gevallen vrijgesteld te worden van quarantaine bij terugkeer naar België, informeren wij u dat inentingen die buiten België gedaan worden voortaan geregistreerd kunnen worden in Vaccinnet als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

1. Het toegediende vaccin is ofwel een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) of Covishield, de in India geproduceerde variant van Vaxzevria (ook bekend als COVID-19 AstraZeneca).

2. De gevaccineerde persoon:

  • Heeft de Belgische nationaliteit, of
  • Is een persoon wiens hoofdverblijfplaats in België is gevestigd, of
  • Woont de partner of het kind samen met een Belg of een persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, of
  • Studeert of werkt in België

3. De gevaccineerde persoon beschikt over een betrouwbaar document (geapostilleerd) met daarop het vaccin, de toegediende dosis en de vaccinatiedatum. 

De inschrijving in Vaccinnet moet gebeuren door een in België gevestigde arts. Identificatie in Vaccinnet is gebaseerd op het Rijksregisternummer of BIS-nummer. Na registratie in Vaccinnet, kunt u dan uw Europees vaccinatiebewijs downloaden via de CovidSafe.be applicatie.