Naar België komen

Alle informatie om naar België te komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
 1. Laatst bijgewerkt op

Hieronder vindt u de volgende onderwerpen:

 
Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?


Niet-outsourcingsposten

U kan uw visumaanvraag indienen op de Ambassade in Lima. 

Landen zonder visumafdeling 

België geeft geen visa af in Bolivia en Ecuador. U dient zich te wenden tot de Belgische Ambassade in Lima (lange verblijven). Voor korte verblijven kan u zich richten tot de Franse Ambassade in Quito of de Spaanse consulaten in Santa Cruz / La Paz.

 
Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?


De handling fee wordt in Peruaanse Soles betaald op de Ambassade in cash of via debetkaart.

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 80 euro.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 180 euro. Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 
Welke documenten moet u voorleggen?


U vindt alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. U kan ook meer informatie hier terugvinden (in het Spaans).


Visum kort verblijf (max. 90 dagen)


Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden op de Ambassade in Lima, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie. Indien u in de afgelopen 5 jaar een visa had voor Europa, is het niet nodig u aan te dienen op de Ambassade.
 

Peru


Vanaf 15 maart 2016 kunnen Peruanen voor korte verblijven zonder visum naar alle EU-landen reizen uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Enkel indien men een verblijf van meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen voorziet, moet er nog een “D”-visum aangevraagd worden. LET OP: De reiziger moet wel, zoals voorheen, zijn papieren in orde hebben en voldoen aan dezelfde eisen die worden gevraagd aan elke reiziger, ongeacht zijn nationaliteit. Het zijn in principe dezelfde vereisten zoals voorheen voor het visum gevraagd, alleen zal vanaf nu de grenspolitie bij binnenkomst in het Schengengebied deze controle uitoefenen.

 • Paspoort (al dan niet biometrisch) met een geldigheid van langer dan 3 maanden na het einde van de beoogde verblijf in de Schengenzone.
 • Een geboekte heen- en terugreis waarvan de verblijfsduur maximaal 90 dagen is.
 • Indien u bij familie of vrienden verblijft in een privéwoning, een formele uitnodiging.
 • Indien u in een hotel verblijft, een bewijs van boeking.
 • Voldoende financiële middelen om uw verblijf te dekken, dit varieert van 50-100 euro per dag, afhankelijk van het land en van het type verblijf: een hotel of een privéwoning.
 • Medische reisverzekering in het geval van een ongeval of noodsituatie.
   

Visum lang verblijf (meer dan 90 dagen)


Zie Dienst Vreemdelingenzaken. U vindt op de website van deze ambassade in het Spaans ook informatie over het visum lang verblijf zoals die in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar is op de hierboven vermelde website van Dienst Vreemdelingenzaken.

Meer informatie over legalisaties.

 
Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  


De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

   
Schengenvertegenwoordiging


België vertegenwoordigt in Lima Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).


Contact


Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via lima.visa@diplobel.fed.be
 

  Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

  Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.