Ambassade van België in Peru
Home Natuurrampen Raadgevingen in geval van aardbeving voor alle Belgische expats, inwoners en toeristen die in een aardbevingsgevoelige zone verblijven

Raadgevingen in geval van aardbeving voor alle Belgische expats, inwoners en toeristen die in een aardbevingsgevoelige zone verblijven

De Belgische Ambassade in Lima raadt u ten sterkste aan om zich te laten registreren vanaf uw aankomst of installatie in Peru, Ecuador of Bolivia.

 
Permanente voorzorgsmaatregelen VÓÓR de aardbeving:

 • Een overlevingstas en noodkist klaarmaken en bij de hand houden, alsook een voldoende voorraad noodvoorzieningen thuis voorzien.
 • De veiligste plaatsen in huis aanduiden (tegen steunmuren, in de gangen en hoeken, onder tafels en stevige bureaus, onder de deurkaders) alsook de meest gevoelige plaatsen in huis (ramen, spiegels, opgehangen spullen, schoorsteen, hoge meubels). Het kan praktisch zijn om een kleine gezinsoefening te organiseren (onder vorm van een spel) om zo de veilige plaatsen en uitgangen aan te duiden.
 • Gevoelige, zware en scherpe voorwerpen op lage rekken/kasten plaatsen, meubels vastmaken aan de muur, sloten installeren op kastdeuren, bedden ver van vensters en zware voorwerpen plaatsen.
 • Nagaan of de school van uw minderjarige kinderen een crisisplan heeft in geval van een aardbeving.

 
TIJDENS de aardbeving:

Binnenhuis:

 • Zich niet in allerijl buiten begeven, maar rustig naar buiten gaan indien mogelijk.
 • Onder een stevige tafel kruipen en zich van vallende voorwerpen beschermen.
 • Zich ver van vensters en spiegels verwijderen. 

Buitenhuis:

 • In een wagen: aan de kant van de weg gaan staan, zich van bruggen, gebouwen en palen verwijderen.
 • Op straat: zich van gebouwen, bomen, palen, elektrische bedradingen verwijderen en eventueel onder een portaal gaan staan.

 
NA de aardbeving:

 • Water-, elektriciteit- en gastoevoeren afsluiten.
 • Naar de radio luisteren en de instructies van de overheid opvolgen.
 • Het gebouw verlaten en uw overlevingskit meenemen.
 • Geen liften gebruiken.
 • Wagens enkel voor zeer dringende gevallen gebruiken.
 • Zich van de stranden verwijderen (risico tsunami).
 • Telefoonlijnen niet overbelasten.
 • Indien u familie in België heeft: bij voorkeur een bericht overmaken (sms, mail, chat, facebook, twitter) of telefoneren aan één familielid en hen vragen om de anderen op de hoogte te brengen.
 • De Belgische Ambassade in Lima op de hoogte brengen van uw situatie en deze van uw familie ter plaatse, bij voorkeur via mail op lima@diplobel.fed.be. Deze informatie zal overgemaakt worden aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel hetzij via de dienst “Bijstand aan Belgen”, hetzij via het crisiscentrum. Dit laatste in geval er een crisiscentrum zal geopend worden. (*)

 
Contactgegevens:

 
OPMERKING:

(*) Wanneer er een zeer zware natuurramp heeft plaatsgevonden, zou er een tijdelijk crisiscentrum kunnen opgesteld worden, met een afzonderlijke telefooncentrale, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel. Bij de opening van dit centrum zal er een algemeen oproepnummer bekend gemaakt worden op tv (Belgisch kanaal) en verspreid worden via de Belgische radio.

Dit centrum zal de oproepen van de families en vrienden in België, alsook van de Belgen uit het getroffen gebied verzamelen en deze aan de betrokken Belgische Ambassade overmaken. Het personeel van de Ambassade zal alle communicatie verwerken met de informatie die reeds rechtstreeks via de Ambassade werd ingewonnen.