Ambassade van België in Peru
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot duurzame ontwikkeling in een rechtvaardige wereld.

Al meer dan 50 jaar ondersteunt België duurzame ontwikkeling in de Andesregio. Vandaag zijn de laatste gouvernementele programma’s met Peru, Bolivia en Ecuador in uitvoering op het gebied van gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, beheer van de natuurlijke rijkdommen en steun aan KMO’s. Tegen 2019 zijn deze gouvernementele programma’s afgebouwd en is België enkel nog via indirecte samenwerking actief in deze regio. 

 
Peru

Peru en België ondertekenden in 1965 een eerste akkoord voor technische en wetenschappelijke samenwerking. Peru, een land dat nu onder de categorie middeninkomensland valt, kampt nog steeds met de sociale en geografische ongelijkheden. Bevolkingsgroepen in de steden en de kustgebieden hebben in sterkere mate kunnen profiteren van de economische groei. Voor de bevolking in meer afgelegen delen zoals het platteland, de bergen en het Amazonewoud is dit echter veel minder het geval.

De gouvernementele samenwerkingsprogramma’s focusten op gezondheidszorg en duurzame economische ontwikkeling met strategisch behoud van natuurlijke rijkdommen. Deze gouvernementele programma’s eindigen in 2019. De niet-gouvernementele actoren blijven wel actief. Lees meer...

 

Bolivia

In Bolivia is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actief sinds 1974. Ook Bolivia valt onder de categorie middeninkomensland en kent nog sociale ongelijkheden. Om de levensomstandigheden van de Boliviaanse bevolking te verbeteren, heeft de Belgische regering in samenspraak met de Boliviaanse overheid een samenwerkingsprogramma goedgekeurd dat de armste bevolkingsgroepen moet helpen. Dit gouvernementele programma loopt af in 2019. De niet-gouvernementele actoren blijven wel actief. Lees meer...

 

Ecuador

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is actief in Ecuador sinds 1977. In 1980 ondertekenden beide regeringen een algemeen samenwerkingsovereenkomst. Hoewel het bruto binnenlands product per capita is gestegen is en Ecuador nu een middeninkomensland is, blijven ook hier grote sociale ongelijkheden bestaan. De laatste gouvernementele samenwerkingsprogramma’s focusten op twee sectoren: plattelandsontwikkeling en gezondheidszorg. Deze gouvernementele programma’s eindigen in 2016. De niet-gouvernementele actoren blijven wel actief.  Lees meer...

 

Voorstellingsfilm over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

 

 

 

Waar vindt u ons? 

 

Dimensie 3

Dossier 'Latijns-Amerika' (2013)