Ambassade van België in Peru

Bolivia

België is momenteel de zevende grootste ODA-bijdrager in Bolivia, na Zwitserland, de VS, Duitsland, Zweden, Denemarken en Spanje. In 2014 (meest recente cijfers) bedroeg de totale portefeuille voor ongeveer 14 miljoen euro. 8 miljoen hiervan werd voorzien voor de gouvernementele steun. De overige 6 miljoen werd toegewezen aan de niet-gouvernementele actoren.

 

Gouvernementele Steun

Het huidige samenwerkingsprogramma met Bolivia loopt af in 2019 en kadert in de gezamenlijke programmering van de Europese lidstaten en de Europese Unie. De totale portefeuille tot 2019 bedraagt nog 30 miljoen euro.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking werkt samen met het Boliviaanse Ministerio de Planificación y Desarollo in twee verschillende sectoren: enerzijds landbouw en anderzijds waterbeheer.

De belangrijkste interventie in de watersector is de Belgische deelname aan een basket fund van het Programa Nacional de Cuencas 2 - PNC2 (beheer van de stroomgebieden). België beoogt een institutionele versterking van de hele sector. Verder beantwoorden beide programma’s voor capaciteitsopbouw aan de behoefte aan opleidingen en overdracht van expertise aan alle actoren van de water- en milieusector, ook op gedecentraliseerd niveau.

Langs Belgische zijde ligt de sturing, de beleidsdialoog en het algemene overzicht in de handen van de Ambassade. De Belgische Technische Coöperatie (BTC) is het uitvoerend agentschap van de gouvernementele samenwerking.

 

Niet-Gouvernementele Actoren

Naast deze gouvernementele  programma’s, ondersteunt België ook  niet-gouvernementele actoren. Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 6 miljoen euro. Dit budget blijft ongewijzigd na de exit van de gouvernementele programma’s.

In totaal ontvangen 16 niet-gouvernementele actoren Belgische steun. Het gaat hierbij om cofinancieringen van 11 Belgische NGO’s: het betreft 11.11.11, Aide au Développement Gembloux, Broederlijk Delen, FOS Socialistische Solidariteit, Frères des Hommes, Handicap International, Le Monde Selon les Femmes, Louvain Développement, Solidagro, Solidarté Socialiste, Wereld Solidariteit.

Daarnaast krijgen ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeente, 2 universitaire platformen (ARES-CCD en VLIR-UOS), een onderzoekscentrum (Instituut voor Tropische Geneeskunde) en de Vereniging voor de Promotie van Onderwijs en Vorming in het Buitenland (APEFE) cofinanciering.

Door investeringen via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, draagt België bij tot de ontwikkeling van de private sector in Bolivia. Ook het Trade for Development Centre draagt bij tot een dynamische en inclusieve privésector door fair trade organisaties te helpen bij het ondersteunen van lokale producenten.

 

Waar vindt u ons?

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking vindt u doorheen heel Bolivia, maar concentreert zich op de armere en rurale zones in Bolivia. Een overzicht vindt u in de volgende interactieve kaart aan de hand van de oranje aanduidingen.

 

Exitprogramma

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich in de toekomst concentreren op arme en fragiele landen en post-conflictzones. Die hebben veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren en zijn daarom nog sterk afhankelijk van hulp.

De Belgische regering besliste daarom in mei 2015 dat de Andeslanden niet meer tot de concentratieregio’s behoren. De gouvernementele samenwerking met Peru, Bolivia en Ecuador zal in 2019  afgebouwd zijn, na een zorgvuldig afgewerkt exitprogramma. De indirecte samenwerking via niet-gouvernementele actoren blijft wel actief. Het budget voor deze actoren blijft ongewijzigd.

 

Meer informatie?  

Wilt u graag meer te weten komen over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Bolivia? Bekijk dan zeker eens de volgende presentatie:

Bolivia

Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/Cooperacionbelga/

Meer informatie over de Belgische Technische Coöperatie in Bolivia vindt u via de volgende link: https://www.btcctb.org/nl/countries/bolivia.

 

Contact

Door een reorganisatie van onze posten in het buitenland heeft de FOD Buitenlandse Zaken besloten om onze diplomatieke vertegenwoordiging in Bolivia, het Bureau Ontwikkelingssamenwerking in La Paz, te sluiten. Sinds juli 2015 vallen alle bevoegdheden omtrent Belgische ontwikkelingssteun onder de Belgische Ambassade te Lima, Peru.

Voor verdere vragen rond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Bolivia kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: lima.coop@diplobel.fed.be.

Mevr. Christelle Jocquet, Residerend vertegenwoordigster van de Belgische Technische Cooperatie (BTC) volgt de uitvoering van de verschillende activiteiten van de ontwikkelingssamenwerking in Bolivia op (christelle.jocquet@btcctb.org.bo).