Bolivia

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Bolivia.

  1. Laatst bijgewerkt op

In Bolivia is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking actief sinds 1974. Ook Bolivia valt onder de categorie middeninkomensland en kent nog sociale ongelijkheden. De gouvernementele programma’s liepen af in 2019. De niet-gouvernementele actoren zijn nog steeds actief. 

 

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De Belgische Gouvernementele Ontwikkelingssamenwerking werkte samen met het Boliviaanse Ministerio de Planificación y Desarollo in twee verschillende sectoren: enerzijds landbouw en anderzijds waterbeheer.

De belangrijkste interventie in de watersector was de Belgische deelname aan een basket fund van het Programa Nacional de Cuencas 2 - PNC2 (beheer van de stroomgebieden). België beoogde een institutionele versterking van de hele sector. Verder beantwoordden beide programma’s voor capaciteitsopbouw aan de behoefte aan opleidingen en overdracht van expertise aan alle actoren van de water- en milieusector, ook op gedecentraliseerd niveau.

De gouvernementele programma’s eindigden in 2019. De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich in de toekomst concentreren op arme en fragiele landen en post-conflictzones. Die hebben veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren en zijn daarom nog sterk afhankelijk van hulp. De Belgische regering besliste daarom in mei 2015 dat de Andeslanden niet meer tot de concentratieregio’s behoren. De gouvernementele samenwerking met Peru, Bolivia en Ecuador werd in 2019  afgebouwd, na een zorgvuldig afgewerkt exitprogramma.


Niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De niet-gouvernementele actoren blijven wel actief. België werkt hiervoor via vijfjarige programma’s. Momenteel lopen de programma’s 2022-2026 die in totaal 21,3 miljoen EUR ontvangen. Het gaat hierbij om cofinancieringen van 18 Belgische NGO’s: 11.11.11, Broederlijk Delen, Eclosio/Uni4Coop, Louvain Coop./Uni4Coop, Frères des hommes, Humanity & Inclusion, Iles de Paix, Humundi, Miel Maya Honing, Plan Int. Belgique, Solidagro, Via Don Bosco, BOS+, FOS, SOLSOC, WSM, en twee universitaire platformen (ARES-CCD, VLIR-UOS).

Ook door investeringen via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, draagt België bij tot de ontwikkeling van de private sector in Bolivia.

Waar vindt u ons?

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking vindt u doorheen heel Bolivia, maar concentreert zich op de armere en rurale zones. Een overzicht vindt u in de volgende interactieve kaart: Latijns Amerika - Amérique Latine D3.4 - Google My Maps

 

Meer informatie?  

Wilt u graag meer te weten komen over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Bolivia? Bekijk dan zeker eens de volgende presentatie:


Contact

Alle bevoegdheden omtrent Belgische ontwikkelingssteun in Peru, Bolivia en Ecuador vallen sinds juli 2015 onder de Belgische Ambassade te Lima, Peru. Voor verdere vragen rond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Bolivia kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: lima@diplobel.fed.be