Ecuador

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Ecuador

  1. Laatst bijgewerkt op

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is actief in Ecuador sinds 1977. In 1980 ondertekenden beide regeringen een algemeen samenwerkingsovereenkomst. Hoewel het bruto binnenlands product per capita is gestegen is en Ecuador nu een middeninkomensland is, blijven ook hier grote sociale ongelijkheden bestaan. De laatste gouvernementele samenwerkingsprogramma’s focusten op twee sectoren: plattelandsontwikkeling en gezondheidszorg. Deze gouvernementele programma’s eindigden in 2016. De niet-gouvernementele actoren zijn nog steeds actief.


Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De gouvernementele steun voor Ecuador richte zich op twee hoofdsectoren. Allereerst ondersteunde het programma lokale projecten in de gezondheidszorg om drinkbaar water te voorzien. Dit project focuste op groepen die getroffen werden door sociale ongelijkheden (vrouwen, inheemse volkeren en afro-ecuadorianen) en wou hen werkgelegenheid en inkomsten bieden. Ook ondersteunde België de gezondheidszorg in de provincie Quito om een nieuw beheer- en zorgmodel uit te werken, wat de kwaliteit en de toegang tot gratis zorgverlening verbeterde.

Daarnaast werd ook de economische rurale ontwikkeling gesteund in het Noorden ter bevordering van de decentralisatie. Ten slotte voorzag België beurzen en een studie- en expertisefonds.

Deze gouvernementele programma’s eindigden ten laatste in 2016. De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich in de toekomst concentreren op arme en fragiele landen en post-conflictzones. Die hebben veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren en zijn daarom nog sterk afhankelijk van hulp. De Belgische regering besliste daarom in mei 2015 dat de Andeslanden niet meer tot de concentratieregio’s behoren. De gouvernementele samenwerking met Peru, Bolivia en Ecuador werd bijgevolg  afgebouwd, na een zorgvuldig afgewerkt exitprogramma.

 

Niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De niet-gouvernementele actoren blijven wel actief. België werkt hiervoor via vijfjarige programma’s. Momenteel lopen de programma’s 2022-2026 die in totaal 19,02 miljoen EUR ontvangen. Het gaat hierbij om cofinancieringen van 14 Belgische NGO’s: 11.11.11.,ACTEC, Plan Belgique, Rikolto, Trias, VVOB, BOS+, Join for water, Via Don Bosco, WWF, FOS, VVSG en twee universitaire platformen (ARES-CCD, VLIR-UOS).

Ook door verschillende investeringen via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, draagt België bij tot de ontwikkeling van de private sector in Ecuador.

Waar vindt u ons?

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking vindt u doorheen heel Ecuador, maar concentreert zich op de armere en rurale zones. Een overzicht vindt u in de volgende interactieve kaart: Latijns Amerika - Amérique Latine D3.4 - Google My Maps

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer te weten komen over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Ecuador? Bekijk dan zeker eens de volgende presentatie:


Contact

Alle bevoegdheden omtrent Belgische ontwikkelingssteun in Peru, Bolivia en Ecuador vallen sinds juli 2015 onder de Belgische Ambassade te Lima, Peru. Voor verdere vragen rond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Ecuador kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: lima@diplobel.fed.be