Ambassade van België in Peru

Ecuador

België volgt Duitsland en de VS als derde grootste bijdrager in Ecuador. In 2014 (meest recente cijfers) bedroeg de totale portefeuille voor ongeveer 14 miljoen euro. 8 miljoen hiervan werd voorzien voor de gouvernementele steun. De overige 6 miljoen werd toegewezen aan de niet-gouvernementele actoren.

 

Gouvernementele Steun

De gouvernementele steun voor Ecuador richt zich op twee hoofdsectoren. Allereerst ondersteunt het programma lokale projecten in de gezondheidszorg om drinkbaar water te voorzien. Dit project focust op groepen die getroffen worden door sociale ongelijkheden (vrouwen, inheemse volkeren en afro-ecuadorianen) en wil hen werkgelegenheid en inkomsten bieden. Ook ondersteunt België de gezondheidszorg in de provincie Quito om een nieuw beheer- en zorgmodel uit te werken, wat de kwaliteit en de toegang tot gratis zorgverlening moet verbeteren.

Daarnaast werd ook de economische rurale ontwikkeling gesteund in het Noorden ter bevordering van de decentralisatie. Dit project liep af in juli 2015.

Ten slotte voorzag België beurzen en een studie- en expertisefonds.

Langs Belgische zijde ligt de sturing, de beleidsdialoog en het algemene overzicht in de handen van de Ambassade. De Belgische Technische Coöperatie (BTC) is het uitvoerend agentschap van de gouvernementele samenwerking.

 

Niet-gouvernementele Actoren

Naast deze gouvernementele  programma’s, ondersteunt België ook  niet-gouvernementele actoren. Hiervoor wordt jaarlijks een budget voorzien van ongeveer 6 miljoen euro. Dit budget blijft ongewijzigd na de exit van de gouvernementele programma’s.

In totaal ontvangen 15 niet-gouvernementele actoren Belgische steun. Het gaat hierbij om cofinancieringen van 10 Belgische NGO’s: 11.11.11, ACTEC, BOS+, FOS Socialistische Solidariteit, Plan International, PROTOS, SOS Faim, TRIAS, Via Don Bosco, Vredeseilanden.

Daarnaast krijgen ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeente, twee universitaire platformen (VLIR-UOS en ARES-CCD), het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) cofinanciering.

Door investeringen via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, draagt België bij tot de ontwikkeling van de private sector in Ecuador. Ook het Trade for Development Centre draagt bij tot een dynamische en inclusieve privésector door fair trade organisaties te helpen bij het ondersteunen van lokale producenten.

 

Waar vindt u ons?

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is actief in heel Ecuador, maar concentreert zich op de armere en rurale zones. Een overzicht vindt u in de volgende interactieve kaart aan de hand van de groene aanduidingen:

 

Exitprogramma

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich in de toekomst concentreren op arme en fragiele landen en post-conflictzones. Ze hebben veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren en zijn daarom nog sterk afhankelijk van hulp.

De Belgische regering besliste daarom in mei 2015 dat de Andeslanden niet meer tot de concentratieregio’s behoren. De gouvernementele samenwerking met Peru, Bolivia en Ecuador zal in 2019  afgebouwd zijn, na een zorgvuldig afgewerkt exitprogramma. De indirecte samenwerking via niet-gouvernementele actoren blijft wel actief. Het budget voor deze actoren blijft ongewijzigd.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer te weten komen over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Ecuador? Bekijk dan zeker eens de volgende presentatie:

Ecuador

Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/Cooperacionbelga/ 

Meer informatie over de Belgische Technische Coöperatie in Ecuador vindt u via de volgende link: https://www.btcctb.org/nl/countries/ecuador.

 

Contact

Door een reorganisatie van onze posten in het buitenland heeft de FOD Buitenlandse Zaken besloten om onze diplomatieke vertegenwoordiging in Ecuador, het Bureau Ontwikkelingssamenwerking in Quito, te sluiten. Sinds juli 2015 vallen alle bevoegdheden omtrent Belgische Ontwikkelingssteun onder de Belgische Ambassade te Lima, Peru.

Voor verdere vragen rond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Ecuador kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: lima.coop@diplobel.fed.be