Peru

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Peru.

  1. Laatst bijgewerkt op

Peru en België ondertekenden in 1965 een eerste akkoord voor technische en wetenschappelijke samenwerking. Peru, een land dat nu onder de categorie middeninkomensland valt, kampt nog steeds met de sociale en geografische ongelijkheden. Bevolkingsgroepen in de steden en de kustgebieden hebben in sterkere mate kunnen profiteren van de economische groei. Voor de bevolking in meer afgelegen delen zoals het platteland, de bergen en het Amazonewoud is dit echter veel minder het geval.


Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De gouvernementele samenwerkingsprogramma’s focusten op gezondheidszorg en duurzame economische ontwikkeling met strategisch behoud van natuurlijke rijkdommen. Enkele van de meeste gekende projecten zijn o.a. PRODERN (duurzame economische ontwikkeling en strategisch behoud van natuurlijke rijkdommen), SISTEC en SISFIN (technische en financiële steun aan het openbare gezondheidssysteem SIS), Granja Porcón (herbebossing en duurzame economische ontwikkeling) en de steun aan de Peruaanse Defensoría del Pueblo (ombudsman).

Alle gouvernementele programma’s eindigden in 2019. De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich in de toekomst concentreren op arme en fragiele landen en post-conflictzones. Die hebben veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren en zijn daarom nog sterk afhankelijk van hulp. De Belgische regering besliste daarom in mei 2015 dat de Andeslanden niet meer tot de concentratieregio’s behoren. De gouvernementele samenwerking met Peru, Bolivia en Ecuador werd in 2019  afgebouwd, na een zorgvuldig afgewerkt exitprogramma.

 

Niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

De niet-gouvernementele actoren blijven wel actief. België werkt hiervoor via vijfjarige programma’s. Momenteel lopen de programma’s 2022-2026 die in totaal 26,6 miljoen EUR ontvangen. Het gaat hierbij om cofinancieringen van 18 Belgische NGO’s: 11.11.11., Broederlijk Delen, Entraide & Fraternité, Rikolto, Eclosio, Louvain Cooperation, Autre Terre, Islas de Paz, Humundi, Trias, Bos+, Join for Water, Via Don Bosco, FOS, We Social Movements, twee universitaire platformen (ARES-CCD, VLIR-UOS) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

Door investeringen via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, draagt België bij tot de ontwikkeling van de private sector in Peru.

Waar vindt u ons?

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is actief in 19 van de 24 regio’s van Peru, maar concentreert zich vooral op de armere en rurale zones. Een overzicht vindt u in de volgende interactieve kaart: Latijns Amerika - Amérique Latine D3.4 - Google My Maps.

 

Meer informatie

Wilt u graag meer te weten komen over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking?

 

Contact

Alle bevoegdheden omtrent Belgische ontwikkelingssteun in Peru, Bolivia en Ecuador vallen sinds juli 2015 onder de Belgische Ambassade te Lima, Peru. Voor verdere vragen rond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Peru kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: lima@diplobel.fed.be