Ambassade van België in Peru

Peru

België is momenteel de vijfde grootste ODA-bijdrager in Peru, na de VS, Japan, Duitsland en Canada. In 2014 (meest recente cijfers) bedroeg de totale portefeuille voor ongeveer 17 miljoen euro. 9 miljoen hiervan werd voorzien voor de gouvernementele steun. De overige 8 miljoen werd toegewezen aan de niet-gouvernementele actoren.

 

Gouvernementele Steun

In overleg met de Peruviaanse overheid heeft België voor het laatste samenwerkingsprogramma twee prioritaire interventiesectoren vastgelegd: gezondheidszorg (universele ziekteverzekering) en duurzame economische ontwikkeling met strategisch beheer van natuurlijke rijkdommen. Deze keuze legt daarnaast ook een focus op transversale thema’s zoals gender en mensenrechten. Het programma loopt af in 2018.

België is samen met de VS, Japan, Duitsland en Canada één van de belangrijkste gouvernementele bijdragers in Peru. De totale portefeuille tot 2019 bedraagt ongeveer 15 miljoen euro, waarvan een deel naar programma’s gaat en een ander deel als sectorale budgetsteun wordt uitgekeerd. 

Het grootste deel van de portefeuille is bestemd voor de gezondheidszorg (ziekteverzekering). België ondersteunt de uitbouw van een universele ziekteverzekering via het programma SISTEC. Dit beleid moet het Ministerie van Volksgezondheid in staat stellen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg te verlenen aan iedereen.

Een tweede deel van de portefeuille wordt besteed aan het programma PRODERN rond duurzame gedecentraliseerde economische ontwikkeling en strategisch beheer van natuurlijke rijkdommen.

Verder krijgt de  Defensoría del Pueblo (Ombudsman) een deel toegewezen via een basket fund in gedelegeerde samenwerking. Het samenwerkingsprogramma bevat ten slotte ook micro-interventies, beurzen en een studie- en expertisefonds.

Langs Belgische zijde ligt de sturing, de beleidsdialoog en het algemene overzicht in de handen van de Ambassade. De Belgische Technische Coöperatie (BTC) is het uitvoerend agentschap van de gouvernementele samenwerking.

 

Niet-Gouvernementele Actoren

Naast deze gouvernementele programma’s, ondersteunt België ook  niet-gouvernementele actoren. Hiervoor wordt jaarlijks een budget voorzien ongeveer 8 miljoen euro. Dit budget blijft ongewijzigd na de exit van de gouvernementele programma’s.

In totaal ontvangen 22 niet-gouvernementele actoren Belgische steun. Het gaat hierbij om cofinancieringen van 17 Belgische NGO’s: 11.11.11, Aide et Coopération au Développement des Andes, Aide au Développement Gembloux, Autre Terre, BOS+, Broederlijk Delen, DISOP, FOS Socialistische Solidariteit, IFSI-ISVI, Iles de Paix, Louvain Développement, SOS Faim, TRIAS, Via Don Bosco, Vredeseilanden, Wereld Solidariteit en Entraide et Fraternité. Daarnaast ontvangen ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeente, twee universitaire platformen (ARES-CCD, VLIR-UOS) en twee onderzoekscentra (het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) financiering.

Door investeringen via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, draagt België bij tot de ontwikkeling van de private sector in Peru. Ook het Trade for Development Centre draagt bij tot een dynamische en inclusieve privésector door fair trade organisaties te helpen bij het ondersteunen van lokale producenten.

 

Waar vindt u ons?

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is actief doorheen heel Peru, maar concentreert zich vooral op de armere en rurale zones. Een overzicht vindt u in de volgende interactieve kaart aan de hand van de blauwe aanduidingen. 

 

Exitprogramma

De Belgische ontwikkelingssamenwerking wil zich in de toekomst concentreren op arme en fragiele landen en post-conflictzones. Die hebben veel minder toegang tot buitenlandse investeringen, internationale handel of de kapitaalmarkt om hun ontwikkelingsbehoeften te financieren en zijn daarom nog sterk afhankelijk van hulp.

De Belgische regering besliste daarom in mei 2015 dat de Andeslanden niet meer tot de concentratieregio’s behoren. De gouvernementele samenwerking met Peru, Bolivia en Ecuador zal in 2019  afgebouwd zijn, na een zorgvuldig afgewerkt exitprogramma. De indirecte samenwerking via niet-gouvernementele actoren blijft wel actief. Het budget voor deze actoren blijft ongewijzigd.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer te weten komen over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Peru? Bekijk dan zeker eens de volgende presentaties:

Neem ook zeker eens een kijkje op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/Cooperacionbelga/ 

Meer informatie over de Belgische Technische Coöperatie in Peru vindt u via de volgende link: https://www.btcctb.org/nl/countries/peru.

Contact

Door een reorganisatie van het postennetwerk in de regio vallen alle bevoegdheden omtrent Belgische ontwikkelingssteun in Peru, Bolivia en Ecuador sinds juli 2015 onder de Belgische Ambassade te Lima, Peru.

Voor verdere vragen rond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Peru kan u contact opnemen via het volgende e-mailadres: lima.coop@diplobel.fed.be

Meer informatie over de Belgische Technische Coöperatie in Peru vindt u via de volgende link: https://www.btcctb.org/nl/countries/peru