Ambassade van België in Peru

België in Peru, Bolivia en Ecuador

Welkom op onze website!

 

Dienstverlening ambassade

Gezien de huidige situatie in Peru, Ecuador en Bolivia m.b.t. het Covid-19-virus, is de dienstverlening door de Ambassade met name gericht op een aantal essentiële diensten. Wegens personeelsbeperkingen, is het op dit moment niet mogelijk om de ambassade te contacteren via de vaste nummers.

Als uw vraag gerelateerd is aan de Covid-19-crisis, zal deze zo snel mogelijk beantwoord worden. In geval van nood zijn wij altijd telefonisch bereikbaar op onze noodtelefoon +51 999 965 550 (ook via WhatsApp).

De consulaire diensten zullen tot nader vooral gericht zijn tot de volgende dringende gevallen:

 • Aanvragen voor repatriëring;
 • Aanvragen voor een voorlopig paspoort;
 • Aanvragen tot consulaire nood-assistentie door Belgische residenten in Peru, Ecuador of Bolivia;
 • Andere dringende ad-hoc gevallen in functie van de omstandigheden.

In de bovenvermelde gevallen is het noodzakelijk dat u ons contacteert uitsluitend via de noodtelefoon +51 999 965 550) of dat u ons een mail stuurt op lima@diplobel.fed.be.

De aanvragen die niet dringend zijn moeten uitgesteld worden tot nader order of moeten uitgevoerd worden via mail of per private koerier in de mate van het mogelijke:

 • Aanvragen voor inschrijving als resident(e) in Peru, Ecuador of Bolivia: per mail of per post;
 • Aanvragen voor een gewoon paspoort: uitgesteld;
 • Aanvragen voor een identiteitskaart: per mail en private koerier;
 • Bijwerken van de burgerlijke stand: per mail en private koerier;
 • Aanvragen van een levensbewijs: per mail of per private koerier;
 • Aanvragen voor visum kort verblijf: uitgesteld;
 • Aanvragen voor visum lang verblijf: uitgesteld.

Gelieve rekening te houden met het feit dat de consulaire staf prioriteit geeft aan Belgen in nood door het Covid-19 virus wat kan zorgen voor vertraging in uw dossier.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
lima@diplobel.fed.be of telefonisch op +51 999 965 550. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg de reisadviezen (Peru/Bolivia/Ecuador).

Zoals minister Goffin opmerkte in zijn brief van 17 maart, staan we voor uitzonderlijke omstandigheden en is soms wat geduld nodig. Alvast bedankt voor uw begrip.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op Travellers Online blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Voor vluchten gecharterd door een ander land dan België in het kader van het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie, moet u er rekening mee houden dat het aantal beschikbare plaatsen voor Belgische burgers de exclusieve bevoegdheid is van de staat die deze vlucht organiseerde. Als er niet genoeg plaatsen zijn om alle Belgen die dat wensen terug te brengen, wordt prioriteit gegeven aan de meest kwetsbare landgenoten (gezondheid, ernstige aandoeningen) of degenen die reizen met zeer jonge kinderen.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

 

 

U bent een Belg die onlangs naar Peru, Bolivia of Ecuador is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Lima? U reist als toerist door Peru, Bolivia of Ecuador en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Peru, Bolivia en Ecuador gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

 

Nieuws

04 jul

De COVID-19-crisis heeft alle gewoontes door elkaar geschud en iedereen gedwongen bepaalde werkwijzen te herzien. Dit was ook het geval voor de FOD Buitenlandse Zaken, waar telewerken de regel is, ook al moet de FOD een van zijn fundamentele taken uitvoeren: het bijstaan van Belgen in het buitenland. Niet eenvoudig toen de crisis wereldwijd was: "Het is alsof je 200 aardbevingen en vele naschokken tegelijk hebt gehad, ook in België", zegt minister Goffin.

02 jul

De minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), verklaart dat: "Naar aanleiding van de goedkeuring op 30 juni van de Europese aanbeveling die niet-essentiële reizen uit een 15-tal landen buiten de Europese Unie geleidelijk aan toestaat, is België begonnen met overleg met deskundigen van de betrokken overheidsdiensten om te komen tot een voorzichtige heropening van zijn grenzen".

02 jul

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin verwelkomt de nieuwe conclusies van de Raad van de Europese Unie over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Afrika, het die op dinsdag 30 juni 2020 aangenomen werden en waaraan België actief heeft bijgedragen en die als basis zullen dienen voor de discussies om de relatie met onze Afrikaanse partners te herdefiniëren.

01 jul

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin verwelkomt de resolutie die de VN-Veiligheidsraad in New York vandaag heeft aangenomen over de Covid-19-pandemie. De Veiligheidsraad roept met resolutie 2532 op tot humanitaire wapenstilstanden van negentig dagen in alle conflictgebieden wereldwijd, om het hoofd te kunnen bieden aan de Covid-19-pandemie.

30 jun

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is tevreden dat de internationale conferentie ‘Supporting the future of Syria and the region’, die vandaag 30 juni 2020 in virtuele vorm plaatsvond, erin geslaagd is om de aandacht te vestigen op de moeilijke humanitaire situatie van de Syrische bevolking en daarnaast te pleiten voor hernieuwde inspanningen voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië.