Ambassade van België in Peru

België in Peru, Bolivia en Ecuador

Welkom op onze website!

 

Dienstverlening ambassade

Gezien de huidige situatie in Peru, Ecuador en Bolivia m.b.t. het Covid-19-virus, is de dienstverlening door de Ambassade met name gericht op een aantal essentiële diensten.

Als uw vraag gerelateerd is aan de Covid-19-crisis, zal deze zo snel mogelijk beantwoord worden. In geval van nood zijn wij altijd telefonisch bereikbaar op onze noodtelefoon +51 999 965 550 (ook via WhatsApp).

Voor andere consulaire diensten neemt u contact met ons op via lima@diplobel.fed.be. Indien vereist, kan u zich ook weer fysiek begeven naar de ambassade. U dient hiervoor een afspraak te maken via lima@diplobel.fed.be.

Wanneer u zich naar de Ambassade begeeft, gelieve dan onderstaande sanitaire maatregelen in acht te nemen:

  • U begeeft zich alleen naar de Ambassade als u een afspraak heeft. Deze kan u aanvragen door een mail te sturen naar lima@diplobel.fed.be
  • Als u koorts (37,5°C of meer) heeft of tekenen en symptomen van coronavirus, annuleer dan uw afspraak, KOM NIET NAAR DE AMBASSADE. Zodra u volledig hersteld bent, kunt u een nieuwe afspraak aanvragen.
  • Betreed de ambassade pas op het moment van de afspraak.
  • Draag een beschermend masker. Bezoekers die zonder hun eigen masker arriveren, worden niet toegelaten. Er worden geen maskers verstrekt.
  • Gebruik een alcohol-desinfectiemiddel bij aankomst en voordat u de biometrische apparatuur aanraakt.
  • Respecteer de sociale afstand (1,5 m).
  • Visum aanvragen: Om lange wachtrijen te vermijden, worden documenten NIET gecontroleerd bij de receptie. Bereid uw dossier zorgvuldig voor volgens de lijst met vereiste documenten en in dezelfde volgorde. Let op: ook voor het afgeven en ophalen van documenten dient u een afspraak te maken.

Wij danken u voor uw begrip.

TERUGKEER NAAR BELGIË

•        Peru, Ecuador en Bolivia worden als "rode zones" beschouwd.  Dit betekent dat u bij terugkeer in België 14 dagen in strikte quarantaine thuis moet blijven en een PCR test moet ondergaan (meer informatie: www.info-coronavirus.be). 

•        Voor de reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone is de reiziger (ongeacht zijn nationaliteit) er toe gehouden, voorafgaand aan de reis, een “Passenger Locator Form” in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan de luchtvaartmaatschappij. In geval van een reis waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een luchtvaartmaatschappij (als u in België per bus, trein of wagen binnenkomt) of in het geval dat de luchtvaartmaatschappij niet voor de verzending van het formulier kan zorgen, is de reiziger er persoonlijk toe gehouden het “Passenger Locator Form”, de dag van zijn aankomst, op te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

•        Wij raden u ook aan het reisadvies van onze Ambassade in uw transitland(en) te raadplegen om zich te informeren over de geldende transitmaatregelen en om bij twijfel contact op te nemen met onze collega's.

BEPERKINGEN OP DE TOEGANG TOT HET BELGISCH GEBIED EN VISUMAANVRAGEN

•        Wat de toegangsbeperkingen op het  Belgisch grondgebied betreft, gelieve de website van de Dienst VreemdelingenZaken te raadplegen hier.

•        Voor visumaanvragen, gelieve het gedeelte "Visa voor België" (in het Spaans) van onze website te raadplegen.

 

Nieuws

25 sep

Vandaag zal minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin samen met de Europese commissaris voor crisisbeheer Janez Lenarcic en de Nigerese minister van Milieu Almoustapha Garba een evenement op hoog niveau organiseren over de humanitaire gevolgen van klimaat- en conflict-gerelateerde risico's. Dit evenement wordt georganiseerd in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

24 sep

Vandaag vindt in de marge van de High Level Meeting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de virtuele ministeriële bijeenkomst over R2P – de Responsibility to Protect - plaats.

24 sep

Minister Goffin neemt vandaag deel aan een debat op hoog niveau van de VN-Veiligheidsraad over het thema "Global Governance na de COVID-19-pandemie".

21 sep

21 september is de 75e verjaardag van de Verenigde Naties. België is stichtend lid van de VN en de allereerste voorzitter van de Algemene Vergadering was minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak . Geconfronteerd met de uitdagingen van onze tijd blijft België meer dan ooit overtuigd van het belang van de rol van de Verenigde Naties en het multilateralisme bij het zoeken naar doeltreffende en harmonieuze oplossingen om vrede en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Dit engagement blijkt ook uit het mandaat in de Veiligheidsraad, waar België voor de 6e keer werd verkozen.

17 sep

België volgt de situatie in Wit-Rusland op de voet en met toenemende bezorgdheid. In de afgelopen weken zijn geloofwaardige meldingen van schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in het land blijven toenemen. Daarom heeft België op 17 september 2020 besloten om samen met 16 andere deelnemende landen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een mechanisme in te roepen om een expertenmissie te belasten met het onderzoeken van deze bezorgdheden en het formuleren van aanbevelingen en advies over mogelijke oplossingen.