Ambassade van België in Peru

België in Peru, Bolivia en Ecuador

Welkom op onze website!

 

1. Dienstverlening Ambassade

2. Reisadvies voor Peru, Bolivia en Ecuador

3. Naar België reizen

 

1. Dienstverlening Ambassade

Voor consulaire diensten gelieve eerst onze website consulteren (bv. paspoort, eID) en daarna contact met ons opnemen via lima@diplobel.fed.be. Indien vereist, kan u zich ook weer fysiek begeven naar de ambassade. U dient hiervoor echter een afspraak te maken via e-mail.

Wanneer u zich naar de Ambassade begeeft, gelieve dan onderstaande maatregelen in acht te nemen:

  • U begeeft zich alleen naar de Ambassade als u een afspraak heeft. Deze kan u aanvragen door een mail te sturen naar lima@diplobel.fed.be of lima.visa@diplobel.fed.be.
  • Als u koorts (37,5°C of meer) heeft of tekenen en symptomen van coronavirus, annuleer dan uw afspraak, kom NIET naar de Ambassade. Zodra u volledig hersteld bent, kunt u een nieuwe afspraak aanvragen.
  • Betreed de ambassade pas op het moment van de afspraak.
  • Respecteer de sociale afstand (1,5 m).
  • Visumaanvragen: Om lange wachtrijen te vermijden, worden documenten NIET gecontroleerd bij de receptie. Bereid uw dossier zorgvuldig voor volgens de lijst met vereiste documenten en in dezelfde volgorde. Let op: ook voor het afgeven en ophalen van documenten dient u een afspraak te maken.

Wij danken u voor uw begrip.

 

 

Nieuws

27 mei

Op vrijdag 26 mei heeft een diplomatieke conferentie van 70 staten in Ljubljana (Slovenië) een historisch akkoord goedgekeurd over een nieuw multilateraal verdrag inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering voor de vervolging van de ernstigste internationale misdrijven voor nationale rechtbanken.

24 mei

Na de zware overstromingen stelde Italië een internationale vraag om noodhulp via het Europese mechanisme voor civiele bescherming (UCPM), dat de respons op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU-niveau coördineert.

24 mei

Vandaag zal de officiële delegatie de hoofdstad Dakar verlaten om, in Bandia en Diamniadio, onder meer nieuwe investeringen te bekijken van Belgische bedrijven die al geruime tijd in Senegal actief zijn.

23 mei

Van 21 tot 25 mei leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Senegal. Het programma voor maandag en dinsdag vindt plaats in de hoofdstad Dakar, waar een waaier aan B2B-vergaderingen en sectorale workshops, een bezoek aan de haven van Dakar en ontmoetingen met de autoriteiten zijn gepland om nieuwe investerings- en handelsmogelijkheden tussen België en Senegal te verkennen.

21 mei

Van 21 tot 25 mei zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie leiden naar de Republiek Senegal.