Ambassade van België in Peru

België in Peru, Bolivia en Ecuador

Welkom op onze website!

 

1. Vaccinatie in België van Belgen die in het Buitenland wonen

2. Dienstverlening Ambassade

3. Beperkingen tot het Belgisch grondgebied

4. Reisdocumenten om naar België te reizen
 

1. Vaccinatie in België van Belgen die in het Buitenland Wonen

Belgen die zich niet kunnen laten vaccineren in hun land van verblijf met een vaccin dat is goedgekeurd door EMA (European Medicines Agency) of volgens de lopende vaccinatiekalender in België, hebben nu de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren in België. Meer informatie hier

2. Dienstverlening Ambassade

Gezien de huidige situatie in Peru, Ecuador en Bolivia m.b.t. het Covid-19-virus, is de dienstverlening door de Ambassade met name gericht op een aantal essentiële diensten.

Voor  consulaire diensten neemt u contact met ons op via lima@diplobel.fed.be. Indien vereist, kan u zich ook weer fysiek begeven naar de ambassade. U dient hiervoor een afspraak te maken via lima@diplobel.fed.be.

Wanneer u zich naar de Ambassade begeeft, gelieve dan onderstaande sanitaire maatregelen in acht te nemen:

 • U begeeft zich alleen naar de Ambassade als u een afspraak heeft. Deze kan u aanvragen door een mail te sturen naar lima@diplobel.fed.be
 • Als u koorts (37,5°C of meer) heeft of tekenen en symptomen van coronavirus, annuleer dan uw afspraak, KOM NIET NAAR DE AMBASSADE. Zodra u volledig hersteld bent, kunt u een nieuwe afspraak aanvragen.
 • Betreed de ambassade pas op het moment van de afspraak.
 • Draag een beschermend masker. Bezoekers die zonder hun eigen masker arriveren, worden niet toegelaten. Er worden geen maskers verstrekt.
 • Gebruik een alcohol-desinfectiemiddel bij aankomst en voordat u de biometrische apparatuur aanraakt.
 • Respecteer de sociale afstand (1,5 m).
 • Visum aanvragen: Om lange wachtrijen te vermijden, worden documenten NIET gecontroleerd bij de receptie. Bereid uw dossier zorgvuldig voor volgens de lijst met vereiste documenten en in dezelfde volgorde. Let op: ook voor het afgeven en ophalen van documenten dient u een afspraak te maken.

Wij danken u voor uw begrip.

 

3. Beperkingen tot het Belgisch grondgebied en visumaanvragen

Belgen en inwoners van België:

Niet-essentiële reizen naar België zijn toegestaan voor personen die beschikken over de Belgische nationaliteit of die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Zij hebben geen essentiele reis certificaat nodig. Een negatief reisadvies blijft evenwel van kracht voor alle niet-essentiële reizen.
 

Peruanen & Bolivianen:

De Belgische grenzen zijn momenteel gesloten voor alle personen die zich tijdens de 14 dagen voor de aankomst op het grondgebied van Peru of Bolivia bevonden, of in andere landen die als een heel hoog risico worden beschouwd. Er zijn slechts enkele uitzonderingen en een essentiele reis certificaat uitgegeven door de Belgische Ambassade te Lima is hiervoor vereist.

 • Echtgeno(o)t(e), feitelijke partner of kind dat inwoont onder hetzelfde dak als een Belg of residenten in België
 • Dwingende humanitaire redenen, onder voorbehoud van goedkeuring door de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Personen die via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt of personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen
 • Vervoerspersoneel
 • Diplomaten en personeel van internationale organisaties.

Er is momenteel geen enkele andere uitzondering toegestaan, ook niet voor visumhouders, voor burgers en inwoners van andere lidstaten van de Europese Unie en het Schengengebied, of voor mensen die al werden ingeënt tegen Covid-19.
 

Ecuatorianen:

1. Personen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit of die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, mogen vanuit Ecuador naar het België reizen om de volgende essentiële redenen

 • Dwingende gezinsredenen: bv. een kind of partner bezoeken, co-ouderschap, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen.
 • Humanitaire redenen: bv. om een medische reden of verderzetting van een medische behandeling, om een oudere persoon/minderjarige/gehandicapte/kwetsbare persoon te helpen. Deze dossiers worden voorgelegd aan de imigratiediensten in belgie ter goedkeuring. Enkel dossiers met een dringend en zorgmakend karakter worden in overweging genomen.
 • Studieredenen
 • Professionele redenen
 • Juridische verplichtingen
 • Transit

2. Personen die met een vaccinatiecertificaat een volledige vaccinatie kunnen aantonen, kunnen wel voor niet-essentiële redenen naar België reizen. Enkel vaccins goedgekeurd door het EMA worden aanvaard, dat zijn momenteel het Pfizer, Moderna, Janssen en Vaxzevria (voordien Astrazeneca) vaccin. Het vaccinatiecertificaat moet een volledige vaccinatie aangeven (alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds ten minste 2 weken voor vertrek) en moet aanvaard worden door de Europese Commissie. Momenteel wordt enkel het EU Digitale COVID certificaat aanvaard. 

 

4. Terugkeer naar België

De luchtvaartmaatschappij is verplicht om vóór het instappen te controleren dat reizigers in het bezit zijn van de nodige documenten (negatieve PCR-test; bewijs PLF; een attest van essentiele reis / visum). Bij het ontbreken van een van deze documenten is de luchtvaartmaatschappij verplicht het instappen te weigeren. Alle documenten worden nogmaals gecontroleerd na aankomst in België.

I. PCR-testen

Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone (Peru, Bolivia, Ecuador) naar België reizen, moeten verplicht een recent negatief PCR-testresultaat voorleggen dat maximaal 72u voor aankomst in België is afgenomen of over een digitaal EU-COVID-certificaat beschikken. 
 

II. Passenger Locator Form

Alle reizigers moeten, voorafgaand aan hun reis, een “Passenger Locator Form” (PLF) in te vullen ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is. Het formulier moet worden ingevuld binnen de 48 uur voor de aankomst in België. Het bewijs van indiening is de QR-code die per e-mail wordt doorgestuurd. Die code moet getoont worden bij het inchecken.
 

III. Quarantaine en bijkomende PCR-testen

Peru & Bolivia: reizigers die vanuit Peru en Bolivia naar België reizen moeten na aankomst tien dagen verplicht in quarantaine gaan en een PCR-test afleggen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro. De maatregelen zijn ook van toepassing op volledig gevaccineerde personen.

Ecuador: reizigers die vanuit Ecuador naar België reizen moeten na aankomst tien dagen verplicht in quarantaine gaan en een PCR-test afleggen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7. Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is.
 

IV. Attest Essentiële Reis

Reizigers die de Peruaanse, Boliviaanse of Ecuatoriaanse nationaliteit hebben of niet gedomicilieerd zijn in België, hebben een attest van "essentiële reis" en/of een VISA nodig uitgegeven door de Belgische Ambassade te Lima. 
 

V. Meer informatie

Via www.info-coronavirus.be. Wij raden u ook aan het reisadvies van onze Ambassade in uw transitland(en) (bv. Nederland of Frankrijk) en de luchtvaartmaatschappijen te raadplegen voor informatie over de geldende transitmaatregelen en om bij twijfel contact met hen op te nemen.

   

   

  Nieuws

  30 jul

  30 juli is de Internationale dag tegen de mensenhandel. Mensenhandel is een wereldwijd verschijnsel dat ook België treft en vele vormen aanneemt, van seksuele of economische uitbuiting, tot zelfs de diefstal en handel van organen. Steeds echter veroorzaakt mensenhandel een aantasting van de menselijke waardigheid en brengt het de slachtoffers in ondraaglijk vernederende en onterende situaties. 

  30 jul

  Tijdens de Global Education Summit van 28 en 29 juli in London, met als thema “Raise your hand”, heeft Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir een Belgische bijdrage aangekondigd voor het werkingsplan 2021-2025 van Global Partnership for Education. GPE is een internationaal fonds dat universele toegang tot onderwijs bevordert voor zowel meisjes als jongens en momenteel actief is in een 90-tal landen.

  22 jul

  België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

  12 jul

  België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

  01 jul

  In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen.