Ambassade van België in Peru

België in Peru, Bolivia en Ecuador

Welkom op onze website!

 

Dienstverlening ambassade

Gezien de huidige situatie in Peru, Ecuador en Bolivia m.b.t. het Covid-19-virus, is de dienstverlening door de Ambassade met name gericht op een aantal essentiële diensten.

Voor  consulaire diensten neemt u contact met ons op via lima@diplobel.fed.be. Indien vereist, kan u zich ook weer fysiek begeven naar de ambassade. U dient hiervoor een afspraak te maken via lima@diplobel.fed.be.

Wanneer u zich naar de Ambassade begeeft, gelieve dan onderstaande sanitaire maatregelen in acht te nemen:

 • U begeeft zich alleen naar de Ambassade als u een afspraak heeft. Deze kan u aanvragen door een mail te sturen naar lima@diplobel.fed.be
 • Als u koorts (37,5°C of meer) heeft of tekenen en symptomen van coronavirus, annuleer dan uw afspraak, KOM NIET NAAR DE AMBASSADE. Zodra u volledig hersteld bent, kunt u een nieuwe afspraak aanvragen.
 • Betreed de ambassade pas op het moment van de afspraak.
 • Draag een beschermend masker. Bezoekers die zonder hun eigen masker arriveren, worden niet toegelaten. Er worden geen maskers verstrekt.
 • Gebruik een alcohol-desinfectiemiddel bij aankomst en voordat u de biometrische apparatuur aanraakt.
 • Respecteer de sociale afstand (1,5 m).
 • Visum aanvragen: Om lange wachtrijen te vermijden, worden documenten NIET gecontroleerd bij de receptie. Bereid uw dossier zorgvuldig voor volgens de lijst met vereiste documenten en in dezelfde volgorde. Let op: ook voor het afgeven en ophalen van documenten dient u een afspraak te maken.

Wij danken u voor uw begrip.

 

TERUGKEER NAAR BELGIË

 • Peru, Ecuador en Bolivia worden als "rode zones" beschouwd.  Dit betekent dat u bij terugkeer in België in strikte quarantaine thuis moet blijven en een of twee PCR testen ondergaan. Belgische inwoners moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners moeten zich enkel op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen, maar dienen een negatief PCR-resultaat voor te leggen bij vertrek (zie hieronder). Meer informatie via www.info-coronavirus.be
 • Alle niet-inwoners (personen die niet in België wonen) vanaf 12 jaar die vanuit een rode zone (Peru, Bolivia, Ecuador) naar België reizen, moeten verplicht een recent negatief PCR-testresultaat (72 uur vóór vertrek naar België) voorleggen. Het is de vervoerder (bv. luchtvaartmaatschappij) ertoe gehouden te controleren dat die personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat moet de vervoerder het instappen weigeren.
 • Voor de reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone is de reiziger (ongeacht zijn nationaliteit) er toe verplicht, voorafgaand aan de reis, een “Passenger Locator Form” in te vullen. Vanaf 21/12/2020 moet de reiziger het bewijs van indiening van dat ingevulde Public Health Passenger Locator Form (PLF) bij zich te dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.
 • Wij raden u ook aan het reisadvies van onze Ambassade in uw transitland(en) (bv. Nederland of Frankrijk) te raadplegen voor informatie over de geldende transitmaatregelen en om bij twijfel contact op te nemen.

 

BEPERKINGEN OP DE TOEGANG TOT HET BELGISCH GEBIED EN VISUMAANVRAGEN

 • Wat de toegangsbeperkingen op het  Belgisch grondgebied betreft, gelieve de website van de Dienst VreemdelingenZaken te raadplegen hier.
 • Voor visumaanvragen, gelieve het gedeelte "Visa voor België" (in het Spaans) van onze website te raadplegen.

 

Nieuws

30 dec

Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN-Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda van dit orgaan.

23 dec

België steunt de activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Syrië met een bijdrage van 2 miljoen euro in het kader van de oproep van de organisatie voor 2020 aan het land. Het optreden van het ICRC is van essentieel belang en door zijn neutrale en onafhankelijke humanitaire aanpak, in overeenstemming met het mandaat dat staten aan het ICRC hebben gegeven, is het ICRC een hoofdrolspeler in de bescherming en bijstand van de door het conflict in Syrië getroffen bevolkingsgroepen.

22 dec

Geen enkel land ter wereld zal veilig zijn voor COVID-19, zo lang niet alle landen veilig zijn. Daarom maakt Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, 4 miljoen euro vrij voor het COVAX-initiatief. COVAX is een wereldwijde samenwerking, met overheden én farmaceutische bedrijven, om ervoor te zorgen dat COVID-19-vaccins wereldwijd beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle landen. 

18 dec

Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov.

17 dec

Sinds 2016 steunt België de stabilisatie- en wederopbouwinspanningen in Irak. Dit past binnen de holistische aanpak van ons land in de strijd tegen het terrorisme.