Legalisatie van documenten

 1. Laatst bijgewerkt op

I. Legalisatie van Belgische documenten

Legalisatie van een officieel document uitgegeven door een Belgische autoriteit, dat bestemd is voor een Peruaanse, Ecuadoriaanse of Boliviaanse procedure.

De officiële documenten die vanuit België komen en die voor een administratieve procedure in Peru, Ecuador of Bolivia bestemd zijn, moeten de volgende stappen in deze volgorde volgen. Bijvoorbeeld: geboorteakte

 • Afschrift vanwege de Belgische gemeente met bestemming buitenland (“buiten de EU” melden in het geval het document verschillend zou zijn).
 • Het bekomen van de “apostille” (*)
 • Vertaling van het gelegaliseerde document, naar het Spaans door een beëdigd vertaler (zich wenden tot de Rechtbank van Eerste Aanleg om de lijst te krijgen).
 • Het bekomen van de “apostille” (*) op de vertaling.

(*) De apostille vervangt de dubbele legalisatie (door de FOD-BZ + door de Ambassade of  het Consulaat van het land waarvoor het document bestemd is). Het betreft een overeenkomst ondertekend tussen België en bepaalde landen, inclusief Peru, Ecuador en Bolivia. Sinds 01/05/2018 worden in België apostilles enkel op elektronische manier afgegeven. Meer informatie hieromtrent kan u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vinden. 
 

II. Legalisatie van Peruaanse, Boliviaanse of Ecuadoriaanse documenten

Peru

Legalisatie van een officieel document dat afgegeven is door een Peruaanse autoriteit en dat bestemd is voor een procedure in België. 

Om voorgelegd te kunnen worden voor een procedure in België, moet het origineel en officieel Peruaans document voorzien zijn van een apostille, die afgegeven wordt door het Peruaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Opgelet: u dient zich te richten tot de Belgische instantie waarvoor het document bestemd is om de geldigheidsduur van het document te kennen vanaf de datum van afgifte (voor heel wat procedures is de geldigheidsduur tussen 3 en 6 maanden; afhankelijk van de procedure). 
 

Vertaling van het document

Vertaling in Peru
 • Vertaling naar het Nederlands:
  1. Zich richten tot een van de vertalers in Peru die erkend is door de Belgische autoriteiten (zie lijst onderaan de pagina)
  2. De handtekening van de vertaler wordt gelegaliseerd door de Ambassade van België in Lima
    
 • Vertaling naar het Frans:
  1. Zich richten tot een vertaler erkend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru
  2. Apostille van de handtekening van de vertaler door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru (RREE)
Vertaling in België

Het origineel document in het Spaans, voorzien van de apostille, kan eveneens in België vertaald worden:

 1. Door een beëdigde vertaler (voor beëdigde vertalers zich richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg – FOD Justitie)
 2. Vervolgens moet de handtekening van deze vertaler gelegaliseerd worden (zich informeren bij de gecontacteerde vertaler). 

 

Ecuador

Legalisatie van een officieel document dat afgegeven is door een Ecuadoraanse autoriteit en dat bestemd is voor een procedure in België.

Om voorgelegd te kunnen worden voor een procedure in België, moet het origineel en officieel Ecuadoraans document voorzien zijn van de apostille, die afgegeven wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Ecuador (Relaciones Exteriores = RREE).

Opgelet: u dient zich te richten tot de Belgische instantie waarvoor het document bestemd is om de geldigheidsduur van het document te kennen vanaf de datum van afgifte (voor heel wat procedures is de geldigheidsduur tussen 3 en 6 maanden, afhankelijk van de procedure).
 

Vertaling van het document

Vertaling in Ecuador
 1. Zich richten tot een van de vertalers in Ecuador die erkend is door de Belgische autoriteiten (zie lijst onderaan de pagina). 
 2. De Belgische ambassade in Lima legaliseert de handtekening van de vertaler.
Vertaling in België

Het origineel document in het Spaans, voorzien van de apostille, kan eveneens in België vertaald worden:

 1. Door een beëdigde vertaler (voor beëdigde vertalers zich richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg – FOD Justitie).
 2. Vervolgens moet de handtekening van deze vertaler gelegaliseerd worden (zich informeren bij de gecontacteerde vertaler). 

Bolivia

Legalisatie van een officieel document dat afgegeven is door een Boliviaanse autoriteit en dat bestemd is voor een procedure in België.

Om voorgelegd te kunnen worden voor een procedure in België, moet het origineel en officieel Boliviaans document geapostilleerd zijn door het Boliviaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Opgelet: u dient zich te richten tot de Belgische instantie waarvoor het document bestemd is om de geldigheidsduur van het document te kennen vanaf de datum van afgifte (voor heel wat procedures is de geldigheidsduur tussen 3 en 6 maanden, afhankelijk van de procedure).
 

Vertaling van het document

Vertaling in Bolivia

Voor de vertaling van het origineel door RREE geapostilleerde document :

 • Zich richten tot een van de vertalers in Bolivia die erkend is door de Belgische autoriteiten (zie lijst onderaan de pagina).
 • Legalisering van de handtekening door de Belgische autoriteiten (enkel via de Belgische Ambassade in Lima).
Vertaling in België

Het origineel document in het Spaans, voorzien van de apostille, kan eveneens in België vertaald worden:

 • Door een beëdigde vertaler (voor beëdigde vertalers zich richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg – FOD Justitie).
 • Vervolgens moet de handtekening van deze vertaler gelegaliseerd worden (zich informeren bij de gecontacteerde vertaler).