Ambassade van België in Peru

Rijbewijs

De Belgische ambassade in Peru kan geen Belgisch rijbewijs afgeven of verlengen.
 
In België kunnen ingezetenen (Belgische en niet-Belgische) die bij een Belgische gemeente zijn ingeschreven, een Belgisch rijbewijs krijgen. Volgens de Europese regelgeving worden Europese rijbewijzen afgegeven door de lokale autoriteiten van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.
 
Belgische onderdanen die in een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven en die bij de Belgische ambassade in hun gastland zijn ingeschreven, kunnen bij hun laatste gemeente van verblijf in België een verlenging van hun rijbewijs verkrijgen.
 
Als u een Belgisch staatsburger bent die in Peru / Bolivia / Ecuador woont en u moet uw Peruaanse / Ecuadoriaanse / Boliviaanse rijbewijs halen, dan kunt u een attest van uw Belgische nationale rijbewijs krijgen van uw laatste gemeente die in België woont (geef aan dat het document buiten de Europese Economische Ruimte zal worden gebruikt).

Vervolgens dient het document, van vertaling naar het Spaans en apostille voorzien, aan de instanties in Peru/Bolivia/Ecuador worden voorgelegd voor het verkrijgen van een lokaal rijbewijs.